ca he
ca he

Điều khoản sử dụng

Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ những điều khoản sử dụng và điều kiện người dùng phải chấp nhận khi truy cập và sử dụng trang web cahe.vn.

Đồng ý với các điều khoản sử dụng

Khi truy cập vào trang web cahe.vn, người dùng đồng ý và chấp nhận một cách tuyệt đối các điều khoản và điều kiện sử dụng của chúng tôi. Nếu người dùng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn có thể ngừng truy cập vào trang này.

Truy cập website

Người dùng có trách nhiệm duy trì và bảo mật thông tin đăng nhập, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu của mình. Người dùng phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện thông qua tài khoản của mình trên cahe.vn. Trang web này không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc người dùng không bảo mật thông tin tài khoản của mình.

Quyền sỡ hữu trí tuệ

Các nội dung và tài liệu trên cahe.vn được bảo vệ bởi các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn, bản quyền, thương hiệu, tài sản trí tuệ, v.v. Người dùng không được phép sao chép, tái sản xuất, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào từ cahe.vn mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chủ sở hữu của nó.

Hành vi bị nghiêm cấm

Các hành vi sau đây sẽ bị cấm trên cahe.vn:

  • Lợi dụng trang web này để phát tán hoặc quảng cáo bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc trang web nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chủ sở hữu của nó.
  • Xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người dùng khác trên trang web.
  • Gửi bất kỳ nội dung spam, quảng cáo hoặc thông điệp rác nào đến người dùng khác trên trang web.
  • Sử dụng bất kỳ công cụ hoặc phần mềm nào để thu thập thông tin hoặc dữ liệu trên cahe.vn.

Chính sách bảo mật thông tin

Cahe.vn cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các thông tin cá nhân được thu thập như tên, địa chỉ email, số điện thoại,… sẽ được sử dụng để cung cấp dịch vụ và liên hệ với người dùng khi cần thiết. Cahe.vn cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoài trường hợp được phép theo quy định pháp luật hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thay đổi điều khoản sử dụng

Cahe.vn có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước cho người dùng. Việc sử dụng website sau khi có thay đổi được coi là đồng ý với các điều khoản mới.

Giới hạn trách nhiệm

Cahe.vn không chịu trách nhiệm với các vấn đề phát sinh do sự cố kỹ thuật hoặc nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Ngoài ra, Cahe.vn cũng không chịu trách nhiệm với các thiệt hại do vi phạm của người dùng đối với các điều khoản sử dụng và quy định của pháp luật.

Liên hệ và hỗ trợ

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến việc sử dụng website, người dùng có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của cahe.vn thông qua địa chỉ email, số điện thoại hoặc trực tiếp tại địa chỉ văn phòng của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của người dùng.

Trên đây là những điều khoản sử dụng của website cahe.vn mà người dùng cần phải tuân thủ khi sử dụng dịch vụ. Việc đồng ý và tuân thủ các điều khoản này sẽ giúp người dùng tránh được các rủi ro phát sinh và đảm bảo quyền lợi của mình khi sử dụng dịch vụ của cahe.vn.

Cá Hề - Blog của người yêu công nghệ

Nơi chia sẻ kiến thức về thế giới công nghệ đa sắc màu.

Liên hệ

Trần Đình Tri – Đà Nẵng – Việt Nam.
Tel: (+84)397 143 341
Email: cahevn@gmail.com

Tìm kiếm nội dung

Theo dõi chúng tôi

Blog công nghệ
Logo
Reset Password